42AM Air Heater

Zgjidhja më e mirë për ngrohjen e hapësirave të mëdha

 • Në versionet e montuara në mur ose të montuara në tavan, ngrohësi i ajrit është zgjidhja e thjeshtë, e përballueshme për ngrohje / ftohje për të gjitha aplikimet tuaja: për mjediset tuaja në sektorin terciar (zona e shitjeve, palestra, dhoma me shumë qëllime etj. Ose në industri) punëtori, garazh, njësi magazinimi, platformë logjistike, etj.).
 • Përmbush rekomandimet e APSAD dhe NFPA për njësitë e shpejtësive të ajrit periferik.
 • Të gjithë janë më pak se 5m/s në 0.
 • 5m nga difuzori dhe kështu nuk ndërhyjnë në sistemet e spërkatësve.
 • Ngrohësi i ajrit mund të ketë shkatërrues të lidhur (42 AM A), për të nxitur përzierjen e ajrit të ndërtesës (tretësirë anti-shtresëzuese).
 • 42AM Air Heater

  Zgjidhja më e mirë për ngrohjen e hapësirave të mëdha

  • Në versionet e montuara në mur ose të montuara në tavan, ngrohësi i ajrit është zgjidhja e thjeshtë, e përballueshme për ngrohje / ftohje për të gjitha aplikimet tuaja: për mjediset tuaja në sektorin terciar (zona e shitjeve, palestra, dhoma me shumë qëllime etj. Ose në industri) punëtori, garazh, njësi magazinimi, platformë logjistike, etj.).
  • Përmbush rekomandimet e APSAD dhe NFPA për njësitë e shpejtësive të ajrit periferik.
  • Të gjithë janë më pak se 5m/s në 0.
  • 5m nga difuzori dhe kështu nuk ndërhyjnë në sistemet e spërkatësve.
  • Ngrohësi i ajrit mund të ketë shkatërrues të lidhur (42 AM A), për të nxitur përzierjen e ajrit të ndërtesës (tretësirë anti-shtresëzuese).
  /80