37A Moduline Air Diffusers

Kontroll automatik dhe i saktë i rrjedhës së ajrit

 • Terminalet e kondicionimit të ajrit Moduline Carrier integrojnë shpërndarjen e ajrit dhe kontrollin e rrjedhës së vëllimit të ajrit, vëllimin konstant ose vëllimin e ndryshueshëm, në terminalin vetë.
 • Funksioni kryesor i njësisë është të kontrollojë, automatikisht dhe me saktësi, ajrin që rrjedh prej tij në mënyrë që temperatura e hapësirës që ajo shërben të qëndrojë në mënyrë të ndjeshme konstante në nivelin e zgjedhur nga banorët.

35BD/SR Moduboot Air Diffuser

Komoditeti i fundit difuzori i ajrit

 • Shpërndarësi i montuar në tavan Moduboot është rezultat i përvojës dhe ekspertizës unike të Carrier në fushën e rrjedhës së ajrit.
 • Për shkak të profilit të shpërndarësit të tij, i cili përdor efektin «Coanda», Moduboot siguron një nivel të pabarabartë komoditeti pa shqetësime për banorët.
 • 37A Moduline Air Diffusers

  Kontroll automatik dhe i saktë i rrjedhës së ajrit

  • Terminalet e kondicionimit të ajrit Moduline Carrier integrojnë shpërndarjen e ajrit dhe kontrollin e rrjedhës së vëllimit të ajrit, vëllimin konstant ose vëllimin e ndryshueshëm, në terminalin vetë.
  • Funksioni kryesor i njësisë është të kontrollojë, automatikisht dhe me saktësi, ajrin që rrjedh prej tij në mënyrë që temperatura e hapësirës që ajo shërben të qëndrojë në mënyrë të ndjeshme konstante në nivelin e zgjedhur nga banorët.
 • 35BD/SR Moduboot Air Diffuser

  Komoditeti i fundit difuzori i ajrit

  • Shpërndarësi i montuar në tavan Moduboot është rezultat i përvojës dhe ekspertizës unike të Carrier në fushën e rrjedhës së ajrit.
  • Për shkak të profilit të shpërndarësit të tij, i cili përdor efektin «Coanda», Moduboot siguron një nivel të pabarabartë komoditeti pa shqetësime për banorët.