5:1 38QUS 042 D8S5

Përdorni deri në pesë njësi të brendshme me një njësi të vetme të jashtme.

Numri maks. i njësive të brendshme
5
Kapaciteti ftohës
12,00 kW, 12,30 kW
Kapaciteti ngrohës
11,70 kW, 11,80 kW, 12,00 kW, 12,30 kW
Garancia
5 years

4:1 38QUS 036 D8S4

Përdorni deri në katër njësi të brendshme me një njësi të vetme të jashtme.

Numri maks. i njësive të brendshme
4
Kapaciteti ftohës
10,10 kW, 10,20 kW, 10,55 kW
Kapaciteti ngrohës
10,55 kW, 10,70 kW, 11,00 kW
Garancia
5 vite

4:1 38QUS 028 D8S4

Përdorni deri në katër njësi të brendshme me një njësi të vetme të jashtme.

Numri maks. i njësive të brendshme
4
Kapaciteti ftohës
8,20 kW
Kapaciteti ngrohës
8,79 kW
Garancia
5 vite

3:1 38QUS 021 D8S3-1

Përdorni deri në tre njësi të brendshme me një njësi të vetme të jashtme.

Numri maks. i njësive të brendshme
3
Kapaciteti ftohës
7.90 kW
Kapaciteti ngrohës
7.91 kW, 8,20 kW
Garancia
5 vite

3:1 38QUS 021 D8S3

Përdorni deri në tre njësi të brendshme me një njësi të vetme të jashtme.

Numri maks. i njësive të brendshme
3
Kapaciteti ftohës
6,10kW 6,15kW
Kapaciteti ngrohës
6,59 kW
Garancia
5 vite

2:1 38QUS 018 D8S2-1

Përdorni deri në dy njësi të brendshme me një njësi të vetme të jashtme.

Numri maks. i njësive të brendshme
2
Kapaciteti ftohës
5,28 kW
Kapaciteti ngrohës
5,57 kW
Garancia
5 vite

2:1 38QUS 014 D8S2

Përdorni deri në dy njësi të brendshme me një njësi të vetme të jashtme.

Numri maks. i njësive të brendshme
2
Kapaciteti ftohës
4,10 kW
Kapaciteti ngrohës
4,40 kW
Garancia
5 vite
 • 5:1 38QUS 042 D8S5

  Përdorni deri në pesë njësi të brendshme me një njësi të vetme të jashtme.

  Numri maks. i njësive të brendshme
  5
  Kapaciteti ftohës
  12,00 kW, 12,30 kW
  Kapaciteti ngrohës
  11,70 kW, 11,80 kW, 12,00 kW, 12,30 kW
  Garancia
  5 years
 • 4:1 38QUS 036 D8S4

  Përdorni deri në katër njësi të brendshme me një njësi të vetme të jashtme.

  Numri maks. i njësive të brendshme
  4
  Kapaciteti ftohës
  10,10 kW, 10,20 kW, 10,55 kW
  Kapaciteti ngrohës
  10,55 kW, 10,70 kW, 11,00 kW
  Garancia
  5 vite
 • 4:1 38QUS 028 D8S4

  Përdorni deri në katër njësi të brendshme me një njësi të vetme të jashtme.

  Numri maks. i njësive të brendshme
  4
  Kapaciteti ftohës
  8,20 kW
  Kapaciteti ngrohës
  8,79 kW
  Garancia
  5 vite
 • 3:1 38QUS 021 D8S3-1

  Përdorni deri në tre njësi të brendshme me një njësi të vetme të jashtme.

  Numri maks. i njësive të brendshme
  3
  Kapaciteti ftohës
  7.90 kW
  Kapaciteti ngrohës
  7.91 kW, 8,20 kW
  Garancia
  5 vite
 • 3:1 38QUS 021 D8S3

  Përdorni deri në tre njësi të brendshme me një njësi të vetme të jashtme.

  Numri maks. i njësive të brendshme
  3
  Kapaciteti ftohës
  6,10kW 6,15kW
  Kapaciteti ngrohës
  6,59 kW
  Garancia
  5 vite
 • 2:1 38QUS 018 D8S2-1

  Përdorni deri në dy njësi të brendshme me një njësi të vetme të jashtme.

  Numri maks. i njësive të brendshme
  2
  Kapaciteti ftohës
  5,28 kW
  Kapaciteti ngrohës
  5,57 kW
  Garancia
  5 vite
 • 2:1 38QUS 014 D8S2

  Përdorni deri në dy njësi të brendshme me një njësi të vetme të jashtme.

  Numri maks. i njësive të brendshme
  2
  Kapaciteti ftohës
  4,10 kW
  Kapaciteti ngrohës
  4,40 kW
  Garancia
  5 vite