Ne i mbështesim klientët tanë me një grup kryesor teknikësh të specializuar, për të siguruar mbulim, zgjidhje problemesh dhe informacion garancie për produktet e Carrier dhe Toshiba në Greqi, Qipro dhe Ballkan. Teknikët tanë të trajnuar, specialistë në A/C, sistemet e ngrohjes dhe ftohjes profesionale, ofrojnë shërbime në fushat e mëposhtme:

  • Instalimi dhe funksionimi i produkteve
  • Shërbimi emergjent/riparimi me pajisje diagnostike moderne
  • Dizajn, zëvendësim ose azhurnim pajisjet për të optimizuar performancën
  • Start – up / komisionim

Një plan mirëmbajtjeje do të garantojë që sistemi juaj funksionon me efikasitet maksimal, duke siguruar vlerën më të mirë të mundshme në përputhje me paratë. Me të gjitha pajisjet e nevojshme teknike, përvojën dhe trajnimin, ne ofrojmë kontrata mirëmbajtjeje të bëra për të përmbushur buxhetin dhe nevojat e funksionimit të objektit tuaj. Ne ju ofrojmë:

  • mirëmbajtje parandaluese për të ruajtur funksionalitetin maksimal të pajisjeve tuaja dhe
  • shërbime mirëmbajtjeje parashikuese për të identifikuar problemet e mundshme para se të ndodhin prishje të kushtueshme

Koha jonë e përgjigjes është 24 orë në Greqi. Në varësi të natyrës së problemit, ne jemi në gjendje të ofrojmë këshilla dhe mbështetje përmes telefonit, duke ulur kështu më tej kohën tonë të përgjigjes. Kontratat e mirëmbajtjes ofrojnë uljet e mëposhtme, ndër përfitimet e tjera:

  • 35% për zëvëndësim pjesësh
  • 25% për materiale
  • 20% për ekuipazhin me 2 persona

For more information about After Sales Service, please send e-mail to [email protected]


Tipet e kontratave të mirëmbajtjes

Ne ju japim një zgjedhje të tre llojeve të kontratave:

PerfomancePerfomance PlusExcellence
Maintenance
Consumables
Materials
Spare parts
Repair work

Monitorimi në distancë

Një lider i tregut duhet të jetë gjithmonë një hap përpara konkurrencës. Carrier përdor risitë më të fundit të teknologjisë për të parashikuar dhe diagnostikuar problemet, si dhe për të monitoruar funksionimin e sistemeve të klientëve nga qendra e vet e monitorimit në distancë. Sistemi remote i monitorimit na lejon t’i mbajmë pajisjet tuaja nën mbikëqyrje 24 orë në ditë, 365 ditë në vit.

Bisedo me Carrier Albania